UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 02.05.2014 (PIĄTEK)
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG BĘDZIE NIECZYNNY 

Informujemy o zmianie rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Rozporządzenie można pobrać TUTAJ

Ogłoszenie Przedsiębiorcy Powiatu Gorlickiego

 

Strona 1Strona 2 

Strona 3 Strona 4 

22 września 2010 - od godziny 14:30 sala rejestracji pojazdów będzie nieczynna w związku z wymianą systemu informatycznego CEPiK. Wobec powyższego nie będzie możliwości obsługi stron tj. rejestracji pojazdów, odbioru dowodów rejestracyjnych, zgłoszeń sprzedaży i pozostałych czynności załatwianych w sali nr 1(REJESTRACJA POJAZDÓW). Informujemy również, że mogą wystąpić niedogodności w obsłudze stron w dniach 23.09(czwartek) oraz 24.09(piątek). Informujemy ponadto, że dnia 23.09 Wydział Komunikacji i Dróg Filia Biecz będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy

Uprzejmie informujemy,że dnia 11 sierpnia 2010r. rejestracja pojazdów będzie nieczynna

w związku ze zmianą systemu informatycznego

W zamian za Święto 1 maja - Święto Pracy  przypadające w sobotę, zgodnie z zarządzeniem Starosty Gorlickiego, Starostwo Powiatowe w Gorlicach będzie nieczynne 4.05.2010 r. (wtorek).  Zarządzenie Nr 14 Starosty Gorlickiego z dnia 7 kwietnia 2010 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 


Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach stanowiącego załącznik
do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 lutego 2009 r.,  zarządzam, co następuje: 

§ 1
W zamian za Święto 1 maja - Święto Pracy,  przypadające w sobotę, ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego tj. 4.05.2010 r. (wtorek).  

§ 2 

Nadzór nad wykonaniem  zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szanowni Państwo

chcemy zasygnalizować, że zmiana przepisów oznacza, iż z dniem 12.03.2010r. do rejestracji pojazdów uznawane mogą być jedynie oświadczenia o zapewnieniu sieci /bądź faktury zawierające takie oświadczenie/

Ogłoszenie Przedsiębiorcy Powiatu Gorlickiego

 
Strona 1  Strona 2 
Załącznik - strona 1 Załącznik - strona 2 

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2009r. (WIGILIA) Wydział Komunikacji i Dróg będzie nieczynny.

Zarządzenie nr 50 

Link BIP - Zarządzenie nr 50 Starosty Gorlickiego z dnia 27 listopada 2009r. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia, dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań

Życzą Państwu pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg 

INFORMACJA - most na potoku Bystrzanka

informacja-most 

Z dniem 22 września 2009r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów, przeprowadzania badań technicznych oraz uprawnień praw jazdy.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami (czytaj więcej)

INFORMACJA

 Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gorlicach uprzejmie informuje, że w dniu 22 września 2009 roku mogą wystąpić utrudnienia w sprawach związanych z rejestracją pojazdów, z powodu zmiany systemu informatycznego.

Za możliwe utrudnienia przepraszamy. 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 14 sieprnia 2009r.(piątek) Wydział Komunikacji i Dróg będzie nieczynny.

 

 

Ministerstwo Środowiska podaje do publicznej wiadomości stanowisko w sprawie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca m.in.  ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jedną ze zmian w dotychczasowych przepisach jest zmiana art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1, mówiąca o obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy.

Copyright © 2019 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect