2. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

3. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

4. Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych na obszarze nie przekraczającym granicy Powiatu Gorlickiego

5. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym

OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI TRANSPORTU

 

KONTROLA TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB - 2021R.

KONTROLA ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE NA PORTRZEBY WŁASNE - 2021 R.

 

WYNIKI KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB 2020 R.

ANEKS DO PLANU KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB 2020 R.

KONTROLA TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB - 2020 R.

KONTROLA ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE - 2020 R. 

WYNIKI KONTROLI ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE - 2020 R.

 

WYNIKI KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB -2019 R. 

WYNIKI KONTROLI ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE - 2019 R.

KONTROLA ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE - 2019 R. 

 

KONTROLA TRANSPORTU DROGOWEGO - 2015 R. 

WYNIKI KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO - 2015 R. 

KONTROLA TRANSPORTU DROGOWEGO - 2016 R. 

WYNIKI KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO - 2016 R.

WYNIKI KONTROLI ZAŚWIADCZEŃ NA POTRZEBY WŁASNE - 2016 R.

KONTROLA TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ NA POTRZEBY WŁASNE - 2017 R.

WYNIKI KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO - 2017 R.

WYNIKI KONTROLI ZAŚWIADCZEŃ NA POTRZEBY WŁASNE - 2017 R.

 
 
WYNIKI KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO  RZECZY I OSÓB - 2018 R.

WYNIKI KONTROLI ZAŚWIADCZEŃ NA POTRZEBY WŁASNE - 2018 R.

 

 

1Informacja dla przewożników (16.03.2009)   

 

2. Protokół z spotkania odnośnie Gorlickiego Dworca Autobusowego (16.01.2012)

 

3. Protokół z spotkania odnośnie Gorlickiego Dworca Autobusowego z 25.05.2012 

     Protokół z spotkania odnośnie Gorlickiego Dworca Autobusowego z 25.05.2012 

Copyright © 2021 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect