W związku z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0, informujemy, że zaistniały utrudnienia w obsłudze tego systemu, które uniemożliwią załatwienie części spraw i wniosków z zakresu rejestracji pojazdów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie.

Związek Powiatów Polskich interweniuje w sprawie
CEPiK 2.0

Najwyższa Izba Kontroli o systemie CEPiK 2.0

 

Copyright © 2020 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect