Opłata komunikacyjna:
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
Nr 58 1240 4748 1111 0000 4874 5633

 

 

Opłata skarbowa:
Urząd Miasta Gorlice
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
Nr 29 2030 0045 1110 0000 0160 5030