Nowe zasady obsługi interesantów od 25.05.2020r. w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE, KLIKNIJ TUTAJ

  

INFORMACJA dla klientów Wydziału Komunikacji i Dróg

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i narastającą epidemią Koronawirusa (Covid-19) od dnia 16.03.2020r. zostaje zawieszona obsługa interesanta Wydziału Komunikacji i Dróg. Kontakt za pośrednictwem poczty lub telefoniczny.

  

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym; (tj. termin 30 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomieniu starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP). 

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1; (kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, tj. nieprzestrzeganie terminu 30 dni, okres ten został wydłużony o 180 dni).

 

informacja ws rejestracji pojazdów

183524320

183524767

informacja ws praw jazdy

183524331

informacja ws transportu i nadzoru

183524324

 

UWAGA! Informacja dla klientów Wydziału Komunikacji i Dróg

 

W związku z narastającą epidemią

wirusa SARS-CoV 2, od dnia 12.03.2020r.

zostały zmienione procedury z zakresu

obsługi klientów.  

Elektroniczna rejestracja rezerwacji kolejki pod adresem:

 http://www.kolejka.powiatgorlicki.pl/  

 

 

Copyright © 2020 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect