Nowe zasady obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

 

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi Interesantów w związku z trwającym stanem epidemii.

Kontakt Interesantów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, poczty polskiej, firm kurierskich oraz okna podawczego, które zostało utworzone w budynku administracyjnym przy ul. 11 Listopada 6, ze względu na konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami.

W sytuacji konieczności uzyskania potwierdzenia wpływu składanych przez Interesanta dokumentów, winny być one wysłane listem poleconym. W przypadku nie skorzystania z tej możliwości - na wyartykułowaną przez Interesanta prośbę - możliwe jest przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej skanu dokumentu z pieczęcią wpływu dziennika podawczego.

W przypadkach wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych lub innych uzasadnionych okoliczności, możliwy jest bezpośredni kontakt Interesantów z Pracownikami Urzędu po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem środków komunikacji (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Do bezpośredniej obsługi umówionych wcześniej Interesantów Starostwa wyznaczono następujące punkty:

1. Biuro Podawcze i Sekretariat Starosty w budynku przy ul. Bieckiej 3

2. Wydziały Architektury i Budownictwa, Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami oraz Kasa Urzędu - w budynku przy ul. 11 Listopada 6 (przy wejściu od strony ul. Bardiowskiej)

3. Wydział Komunikacji i Dróg oraz Ochrony Środowiska oraz Kasa Urzędu - w budynku przy ul. Michalusa 18

4. Terenowy Punkt Paszportowy - w budynku przy ul. Michalusa 18

5. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słonecznej 7 

Dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów prowadzących obsługę bezpośrednią opublikowane są na stronie internetowej Powiatu Gorlickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na drzwiach urzędów.

Podczas wizyty w urzędzie Interesanci proszeni są o używanie środków ochrony osobistej (maseczek i rękawiczek).

 

Informacja o sposobie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Dróg od 25.05.2020r. znajdziesz TUTAJ

 

Copyright © 2020 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect