WYNIKI KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2020 R.

ZMIANA PLANU KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2020 R.

PLAN KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2020 R.

WYNIKI KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2019 R.

PLAN KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2019 R.

WYNIKI KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2018 R.

KONTROLA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2018 R.

WYNIKI KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2017 R.

PLAN KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW NA ROK 2017 R.

KONTROLA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - 2015 R. 

WYNIKI KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW W 2016 R.  

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.07.2016-30.09.2016

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01.07.2016-30.09.2016

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.01.2016-31.03.2016

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01.01.2016-31.03.2016

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01-04-2016-30-06-2016

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01-04-2016-30-06-2016

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.10.2016-31.12.2016

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01.10.2016-31.12.2016

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.01.2017 - 31.03.2017

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01.01.2017 - 31.03.2017

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.04.2017 - 30.06.2017

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01.04.2017 - 30.06.2017

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.07.2017 - 30.09.2017

Zestawienie zdawalności w MORD Nowy Sącz 01.07.2017 - 30.09.2017

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.10.2017 - 31.12.2017

Zestawienie zdawalności  w MORD Nowy Sącz 01.10.2017 - 31.12.2017

Zestawienie zdawalności w WORD Krosno 01.01.2018 - 31.03.2018

Zestawienie zdawalności MORD Nowy Sącz 01.01.2018 - 31.03.2018

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.07.2020 - 30.09.2020 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.07.2020 - 30.09.2020 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.04.2020 - 30.06.2020 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.04.2020 - 30.06.2020 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.10.2019 - 31.12.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.10.2019 - 31.12.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.07.2019 - 30.09.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.07.2019 - 30.09.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.04.2019 - 30.06.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.04.2019 - 30.06.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.04.2018 - 30.06.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.04.2018 - 30.06.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.07.2018 - 30.09.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.07.2018 - 30.09.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.10.2018 - 31.12.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w MORD Nowy Sącz (wszystkie podejścia do egzaminów)

Analiza statystyczna zdawalności egzaminów dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w okresie 01.10.2018 - 31.12.2018 opracowana na podstawie zestawienia zdawalności w WORD Krosno (wszystkie podejścia do egzaminów)

 

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Dokonanie wpisu/zmiany wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz wydanie legitymacji instruktora

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,  zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej), wydanie poświadczenia stwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Obowiązki instruktorów/wykładowców wpisanych do ewidencji instruktorów/wykładowców

Przedłużenie, wymiana, wydanie wtórnika legitymacji instruktora

Dokonanie wpisu/zmiany wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz wydanie legitymacji instruktora

 

Wykaz OSK znajdujących się na terenie

Powiatu Gorlickiego

 

Lp.

Kategorie

Nazwa ośrodka

Adres

1

A,A1,B,

T,D,C,CE

Liga Obrony Kraju Rejonowy Ośrodek Szkolenia (00011205)

NIP: 521-008-68-32

Marcina Kromera 3/1,

38-300 Gorlice

2

A,BE,A1,

C,B,CE,D

Wójcikiewicz Antoni Prywatna Szkoła Nauki Jazdy „AUTO-SZKOŁA” (00031205)

NIP: 738-101-94-30

3 Maja 16,

38-300 Gorlice

3

B

Pijanowski Piotr Szkolenie Kierowców (00041205)

NIP: 738-121-15-12

Słowackiego 10,

38-300 Gorlice

4

B

Szkoła Jazdy Liszka Andrzej (00071205)

NIP: 738-178-85-42

Hugona Kołłątaja 2,

38-300 Gorlice

5 A1, A2, A, B

Grzegorz Zieliński Ośrodek Szkolenia Kierowców „TRADER” (00301205)

NIP: 738-101-14-28

Piłsudskiego 8,

38-300 Gorlice

6 B

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Rzepiela” Jerzy Rzepiela (00311205)

NIP: 738-137-12-85

Biecka 9B,

38-300 Gorlice

7

B

Pilch Daniel „ELCAR” (00331205)

NIP: 738-188-87-00

Grodzka 24,

38-340 Biecz

8

A,B

Andrzej Gorzkowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców (00351205)

NIP: 738-101-91-11

Mickiewicza 32,

38-300 Gorlice

9

B

Janusz Kozioł NJK Janusz Kozioł Firma Szkoleniowo-Handlowa (00361205)

NIP: 685-160-16-59

Mickiewicza 22,

38-300 Gorlice

10

B,BE,A1,

A,C,D,

Ośrodek Szkolenia Kierowców „RENOMA” Tadeusz Dzięglewicz (00401205)

NIP: 685-150-27-10

Wróblewskiego 10,

38-300 Gorlice

11

A,A1,B,

AM,A1,A2,

A,B,

Sławomir Wójcikiewicz "Silwer" (00421205)

NIP: 738-134-60-28

Słowackiego 3,

38-300 Gorlice

12

B

Paweł Szymczyk (00441205)

NIP: 738-118-46-89

Rynek 9,

38-300 Gorlice

13

B

Marcin Skorupa „FORMUŁA S” (00451205)

NIP: 738-138-90-78

Rynek 9,

38-300 Gorlice

14

B

Paweł Niemasik Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLMAR” (00461205)

NIP: 738-199-86-30

38-315 Uście Gorlickie 137

 

Inne Podmioty (Szkoły)

 

Lp.

Kategorie

Nazwa szkoły

Adres

1

B, T

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (011205/SZ)

NIP: 738-109-96-24

Hańczowa 80,

38-316 Wysowa Zdrój

2

T

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej (021205/SZ)

NIP:738-190-71-88

Bystra 156,

38-300 Gorlice

Copyright © 2020 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect