Opłatę w wysokości 100,50 zł za wydanie prawa jazdy należy uiścić na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

Nr 58 1240 4748 1111 0000 4874 5633

W tytule przelewu prosimy o padanie imienia i nazwiska oraz nr pesel osoby, która złożyła wniosek o wydanie prawa jazdy.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty prosimy wysłać na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami na okoliczność stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Ustawa z dnia 22 maja 2009 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

 

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  24.02.2016r (Dz ust z 2016 roku pozycja 231) nastąpiła zmiana wymogów dotyczących fotografii do prawa jazdy. 

 

1. Wydawanie profilu kandydata na kierowce

2. Wymiana posiadanego prawa jazdy wydanego przed 01 lipca 1999r. 

3. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 

4. Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych

5. Wymiana prawa jazdy uzyskanego za granicą

6. Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty

7. Wymiana prawa jazdy z powodu jego zniszczenia

8. Dokonanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej – kod „95”

9. Wydanie/przedłużenie ważności/ rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

 

 

Copyright © 2021 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect