Informacja RODO -  proszę o załączenie do każdego z poniższych wniosków

POBIERZ

 

REJESTRACJA POJAZDÓW - WNIOSKI DO POBRANIA

1. Wniosek - rejestracja/wyrejestrowanie pojazdu

POBIERZ

2. Wniosek - wymiana dowodu rejestracyjnego

POBIERZ

3. Wniosek - wpis / wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

POBIERZ

4. Wniosek -  wtórnik tablic rejestracyjnych / trzecia tablica

POBIERZ

5. Wniosek - wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu

POBIERZ

6. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

POBIERZ

7. Wniosek - zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

POBIERZ


8. Wniosek - wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę

POBIERZ

9. Wniosek - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

POBIERZ

10. Wniosek - przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

POBIERZ

11. Wniosek - przywrócenie pojazdu do ruchu

POBIERZ

12. Pełnomocnictwo

POBIERZ

13. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu

POBIERZ

14. Oświadczenie - rejestracja warunkowa

POBIERZ

15. Oświadczenie - adres zamieszkania

POBIERZ

16. Oświadczenie - pojazd sprowadzony bez tablic rejestracyjnych

POBIERZ

 


PRAWA JAZDY - WNIOSKI DO POBRANIA

1. Wzór zgody rodzica na rozpoczęcie szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. (dla osób które nie ukończyły 18 lat)  

POBIERZ

2. Wzór zgody rodzica na rozpoczęcie szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. (dla osób które nie ukończyły 18 lat ubiegająca się o prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T)

POBIERZ

 

3. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku dot. Prawa jazdy

POBIERZ


4. Wniosek o wydanie/wymianę/zwrot prawa jazdy/międzynarodowego prawa jazdy(Aktualny wniosek do pobrania w urzędzie)

POBIERZ

 

link do wniosku na stronie Obywatel: 

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+wydanie+prawa+jazdy2016/12d9720a-9600-43c1-a49c-f54728684dcc

 

Po wydrukowaniu pierwszej strony należy pamiętać, aby obrócić kartkę i ponownie włożyć ją do drukarki (niektóre drukarki mają funkcję drukowania dwóch stron bez przekładania ręcznie kartki)

UWAGA!!! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Dróg. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy. Przepraszamy.

 

 


TRANSPORT - WNIOSKI DO POBRANIA


1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
POBIERZ

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
POBIERZ

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego
POBIERZ

4. Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
POBIERZ

5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
POBIERZ
 

6. Wniosek o udzielenie licencji w zakresie:
-przewozu osób samochodem osobowym 
-pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

POBIERZ

7. Wniosek o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

POBIERZ

8. Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
POBIERZ

9. Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów w transporcie krajowym
POBIERZ

10. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

POBIERZ

11. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: III na przejazd pojazdu nienormatywnego

POBIERZ

12. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II na przejazd pojazdu nienormatywnego

POBIERZ


Niektóre wzory z powyższej strony wymagają programu Adobe Reader do pobrania ze strony producenta - www.adobe.pl

 

Copyright © 2021 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Komunikacji i Dróg. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect