Jak działamy w czasie epidemii Covid-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z licznymi absencjami osób, które zarezerwowały termin wizyty do Wydziału Komunikacji i Dróg przez internet, informujemy że okres rezerwacji został skrócony do 7 dni roboczych.

 

Od 2 listopada zmieniamy zasady obsługi i umawiania klientów Wydziału.

Od tego dnia będziemy umawiać klientów na dany dzień obsługi w zależności od możliwości kadrowych.

Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna bardzo broszę na bieżąco śledzić wpisy na naszej stronie internetowej.

Kontakt tylko telefoniczny.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

 

Zasady obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg w czasie trwania epidemii

   

INFORMACJA dla klientów Wydziału Komunikacji i Dróg

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i narastającą epidemią Koronawirusa (Covid-19) od dnia 16.03.2020r. zostaje zawieszona obsługa interesanta Wydziału Komunikacji i Dróg. Kontakt za pośrednictwem poczty lub telefoniczny.

  

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym; (tj. termin 30 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomieniu starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP). 

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1; (kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, tj. nieprzestrzeganie terminu 30 dni, okres ten został wydłużony o 180 dni).

 

informacja ws rejestracji pojazdów :

183524320

183524767

informacja ws praw jazdy :

183524331

informacja ws transportu i nadzoru :

183524324

 

UWAGA! Informacja dla klientów Wydziału Komunikacji i Dróg

 

W związku z narastającą epidemią

wirusa SARS-CoV 2, od dnia 12.03.2020r.

zostały zmienione procedury z zakresu

obsługi klientów.  

Elektroniczna rejestracja rezerwacji kolejki pod adresem:

 http://www.kolejka.powiatgorlicki.pl/