Rozkłady jazdy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

rozkład jazdy PKS PKP BUSY bilety lotnicze bilety autokarowe

 

Wybierz rozkład jazdy (skan) przewoźnika, świadczącego usługi przewozu osób

na liniach regularnych, w obrębie powiatu gorlickiego:

 

Alfabetycznie: 

 


1. COLIBER

Gorlice - Moszczenica przez: Zagórzany, Kwiatonowice

Moszczenica - Gorlice przez: Kwiatonowice, Zagórzany

  

Gorlice - Banica przez: Ropica, Polska, Szymbark, Ropa, Brunary, Śnietnica, Stawisza

Banica - Gorlice przez: Stawisza, Śnietnica, Brunary, Ropa, Szymbark, Ropica Polska

 

Gorlice os. Górne - Libusza Skała przez: Kobylanka

Libusza Skała - Gorlice os. Górne przez Kobylanka

 


2. Usługi Transportowe Franciszek Król

 nie kursuje

 


3. KUZYNOPOL

nie kursuje

 


4. LIBROPOL

 

Aktualny harmonogram obsługi linii regularnych

przez P.P.H. LIBROPOL.

Harmonogram

 

Gorlice - Lipniczka przez: Stróżówka, Mszanka, Moszczenica, Łużna, Biesna, Siedliska, Bobowa, Jankowa

Lipniczka - Gorlice przez: Jankowa, Bobowa, Siedliska, Biesna, Łużna, Moszczenica, Mszanka, Stróżówka 

 

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Lipniczka od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Lipniczka od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 

Gorlice - Staszkówka Zalesie przez: Zagórzany, Moszczenica 

Staszkówka Zalesie - Gorlice przez: Moszczenica, Zagórzany

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Staszkówka Zalesie od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Staszkówka Zalesie od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 

Gorlice - Staszkówka Skrzyżowanie przez: Mszanka, Wola Łużańska, Łużna

Staszkówka Skrzyżowanie - Gorlice przez: Łużna, Wola Łużańska, Mszanka

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Staszkówka Skrzyżowanie od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Staszkówka Skrzyżowanie od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 

Gorlice - Wilczyska przez: Zagórzany, Moszczenica, Łużna, Biesna, Siedliska, Bobowa, Jankowa

Wilczyska - Gorlice przez: Jankowa, Bobowa, Siedliska, Biesna, Łużna, Moszczenica, Zagórzany

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wilczyska od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wilczyska od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

 

Bobowa - Gorlice przez: Jankowa, Wilczyska, Stróżna, Szalowa, Łużna, Moszczenica, Mszanka, Stróżówka 

Gorlice - Bobowa przez: Stróżówka, Mszanka, Moszczenica, Łużna, Szalowa, Stróżna, Wilczyska, Jankowa 

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Bobowa od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2  

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Bobowa od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 

Brzana - Gorlice przez: Bobowa, Siedliska, Biesna, Łużna, Moszczenica, Mszanka, Stróżówka

Gorlice - Brzana przez: Stróżówka, Mszanka. Moszczenica, Łużna, Biesna, Siedliska, Bobowa 

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Brzana od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2  

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Brzana od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2  

 

Jasionka - Gorlice ul. Wyszyńskiego Osiedle Górne przez: Krzywa, Małastów, Ropica Górna, Sękowa, Wapienne, Męcina Wielka, Męcina Mała, Sękowa, Siary

Gorlice ul. Wyszyńskiego Osiedle Górne - Jasionka przez: Siary, Sękowa, Męcina Mała, Męcina Wielka, Wapienne, Sękowa, Ropica Górna, Małastów, Krzywa  

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Jasionka od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2  

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Jasionka od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od warunków określonych w zezwoleniu  numer 6/2018 na linii komunikacyjnej nr 1205.14.10 Jasionka - Gorlice ul. Wyszyńskiego Osiedle Górne " - związane z remontem mostu w miejscowości Siary.

 

Gładyszów - Gorlice przez: Małastów, Ropica Górna, Sękowa, Siary

Gorlice - Gładyszów przez: Siary, Sękowa, Ropica Górna, Małastów

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wilczyska od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wilczyska od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

Odstępstwo od warunków określonych w zezwoleniu  numer 5/2019 na linii komunikacyjnej nr 1205.14.12 Gładyszów - Gorlice" - związane z remontem mostu w miejscowości Siary.

 

Gorlice - Szalowa - Bobowa przez: Ropica Polska, Szymbark, Bystra, Bieśnik, Szalowa, Stróżna, Wilczyska, Jankowa

Bobowa - Szalowa - Gorlice przez: Jankowa, Wilczyska, Stróżna, Szalowa, Bieśnik, Bystra, Szymbark, Ropica Polska

Ze względu na remont obiektu mostowego w m. Szymbark, przedmiotowa linia jest zawieszona do odwołania.

Odstępstwo od warunków określonych w zezwoleniu  numer 6/2016 na linii komunikacyjnej nr 1205.14.03 Bobowa- Szalowa- Bieśnik- Gorlice"

  

Stróżna Skrzyżowanie - Gorlice, ul. Armii Krajowej Szpital przez: Wilczyska, Jankowa, Bobowa, Siedliska, Biesna, Łużna, Moszczenica, Mszanka, Stróżówka

Gorlice, ul. Armii Krajowej Szpital - Stróżna Skrzyżowanie przez: Stróżówka, Mszanka, Moszczenica, Łużna, Biesna, Siedliska, Bobowa, Jankowa, Wilczyska

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Stróżna Skrzyżowanie od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

  Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Stróżna Skrzyżowanie od 19.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

 


5. MZK

 

nie kursuje na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę Gorlickiego

 


6. NOWEX

Pagorzyna -Gorlice przez: Lipinki, Wójtowa, Libusza, Klęczany

Gorlice -Pagorzyna przez: Klęczany, Libusza, Wójtowa, Lipinki

Bednarka -Gorlice przez: Rozdziele, Lipinki, Kryg, Dominkowice

Gorlice -Bednarka przez: Dominikowice, Kryg, Lipinki, Rozdziele

Lipinki - Biecz przez: Wójtowa, Libusza, Korczyna

Biecz - Lipinki przez: Korczyna, Libusza, Wójtowa

 


7. Przewóz Towarowo Pasażerski TRANSPORT Leszek Borgula

          nie kursuje

 


 

8. Solarz Piotr

Gorlice - Libusza - Biecz przez: Zagórzany, Klęczany, Libusza, Strzeszyn

Biecz - Libusza - Gorlice przez: Strzeszyn, Libusza, Klęczany, Zagórzany

 

Gorlice - Sitnica przez: Zagórzany, Klęczany, Libusza, Strzeszyn, Biecz, Binarowa, Racławice, Rożnowice

Sitnica - Gorlice przez: Rożnowice, Racławice, Binarowa, Biecz, Strzeszyn, Libusza, Klęczany, Zagórzany

 

Gorlice - Biecz - Sitnica przez: Zagórzany, Klęczany, Libusza, Strzeszyn, Biecz, Bugaj

Sitnica - Biecz - Gorlice przez: Bugaj, Biecz, Strzeszyn, Libusza, Klęczany, Zagórzany 

 


9.  VOYAGER

Gorlice - Izby  przez: Szymbark, Łosie, Uście Gorlickie, Śnietnica

Izby - Gorlice przez: Śnietnica,Uście Gorlickie, Łosie, Szymbark

   

Gorlice - Wysowa przez: Ropica Polska, Szymbark, Ropa, Klimkówka, Uście Gorlickie, Hańczowa 

Wysowa - Gorlice przez: Hańczowa, Uście Gorlickie, Klimkówka, Ropa, Szymbark, Ropica Polska

 Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wysowa od 01.09.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wysowa od 10.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wysowa od 17.10.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wysowa od 05.12.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wysowa od 28.12.2020r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice - Wysowa od 01.02.2021r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2 

Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice – Wysowa- Zdrój od 31.05.2021r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 Odstępstwo od rozkładu jazdy Gorlice – Wysowa- Zdrój od 19.07.2021r. w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15n ust. 1 i 2

 


 10. Zbigniew Sroka Transport Osobowy

Kobylanka Skała - Libusza - Kobylanka Skała przez: Podlesie, Korczyna