Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Pragniemy przypomnieć Mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1.  nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:

  1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
  2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

 Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

  1. zbyciu pojazdu;
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Przypominamy też naszym Mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i można je:

  1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
  2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Gorlicach ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

 

 

KOMUNIKAT: dotyczy przedsiębiorców posiadających wydaną przed 17.09.2023r. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem

osobowym oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewoz u osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

UWAGA – od 1 lipca 2023r. przywrócenie 30-dniowego terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zostaje przywrócony 30 dniowy termin na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak również na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie rejestruje pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

 

 

WYKAZ AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.07.2023R. OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG STAROSTWA

POWIATOWEGO W GORLICACH 

 

!!!---INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 31.03.2023r. OBOWIĄZUJE POTWIERDZANIE WIZYTY ZAREJESTROWANEJ W INTERNETOWYM SYSTEMIE KOLEJKOWYM POPRZEZ KLIKNIĘCIE LINKU W WIADOMOŚCI Z REZERWACJĄ. WIZYTĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ W PRZECIĄGU GODZINY OD WYKONIANIA REZERWACJI. NIE POTWIERDZONE REZERWACJE PRZEPADAJĄ---!!!

 

 

INFORMACJA O NOWYCH ZASADACH DZIAŁANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG 

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gorlicach informuje, że od 14.03.2022r. ulegają zmianie zasady obsługi i umawiania Klientów Wydziału.

Od tego dnia nie funkcjonuje już telefoniczna rezerwacja terminów wizyt do Wydziału Komunikacji i Dróg.

Przywrócona zostaje obsługa klientów nieumówionych na wizytę.

Informujemy jednocześnie, iż w zależności od bieżących możliwości i ilości załatwianych spraw, czas oczekiwania w kolejce w Urzędzie może się wydłużać, dlatego w celu usprawnienia procesu obsługi, zachęcamy do korzystania z możliwości zarezerwowania terminu wizyty przez internet.

Do kolejki internetowej można się zarejestrować na stronie https://www.kolejka.powiatgorlicki.pl/ (opcja dostępna z możliwością rezerwacji na 7 dni do przodu). System kolejkowy odświeża się codziennie o godz. 18:00.

Osoby, które zarezerwowały termin wizyty internetowo, obsługiwane są w pierwszej kolejności.  

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. W celu załatwienia sprawy należy zgłaszać się do godziny 14:00.  

Opłaty mogą być dokonywane w kasie znajdującej się w Wydziale Komunikacji i Dróg lub za pośrednictwem terminali płatniczych przy stanowiskach obsługi. 

Kasa czynna jest do godziny 14:15.

Niezbędnym do podjęcia obsługi będzie posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta.

Sprawy mogą być również załatwione za pośrednictwem poczty lub po przedłożeniu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gorlicach ul. Biecka 3.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.komunikacja.powiatgorlicki.pl lub telefonicznie:

 

rejestracja pojazdów 18 35 24 320, 18 35 24 767

 

prawa jazdy 18 35 24 331

 

 

  

W związku z licznymi absencjami osób, które zarezerwowały termin wizyty do Wydziału Komunikacji i Dróg przez internet, informujemy że okres rezerwacji został skrócony do 7 dni roboczych.

System kolejkowy odświeża się codziennie o godz. 18.00.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy.