Prawo jazdy / Pojazdy uprzywilejowane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jeżeli zdałeś/zdałaś egzamin i/lub oczekujesz na nowy blankiet Prawa jazdy proszę dokonać opłaty w wysokości 100,00 zł za wydanie Prawa Jazdy na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

Nr 58 1240 4748 1111 0000 4874 5633

W tytule przelewu prosimy o padanie imienia i nazwiska oraz nr pesel osoby, która złożyła wniosek o wydanie prawa jazdy.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty prosimy wysłać na adres mailowy:

komunikacja@powiatgorlicki.pl 

  

Wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami na okoliczność stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Ustawa z dnia 22 maja 2009 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  24.02.2016r (Dz ust z 2016 roku pozycja 231) nastąpiła zmiana wymogów dotyczących fotografii do prawa jazdy.