Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

OGŁOSZENIE    -    "Odbiór i wycofanie z eksploatacji pojazdów"

 

Starosta Gorlicki zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie świadczenia usług w zakresie publicz

 

Starosta Gorlicki zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu gorlickiego, na linii komunikacyjnej:Gorlice – Siary – Sękowa – Ropica Górna – Małastów – Gładyszów – Smerekowiec – Zdynia, Zdynia  – Smerekowiec – Gładyszów – Małastów – Ropica Górna – Sękowa – Siary – Gorlice.

Starostwo Powiatowe w Gorlicach zaprasza do założenia oferty na: Usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - poniżej treść zaproszenia oraz załączniki:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

załącznik nr 1

 

załącznik nr 2

 

załącznik nr 3

 

załącznik nr 4

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art 130a stawy prawo o ruchu drogowym. 

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Umowa

Oświadczenie

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ogłoszenie

Zaproszenie potencjalnych wykonawców do złożenia oferty cenowej na: odbiór wycofanych z eksploatacji tablic rejestracyjnych.

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Gorlice - Siary - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Zdynia - Smerekowiec"

Ogłoszenie

Umowa 

Rozstrzygnięcie oferty.

W postępowaniu uczestniczyło 2 firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma "MARKPOL" Transport Krajowy - Zagraniczny Marek Rzeźnik 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 129. Kwota brutto WKM: 4,58 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy)

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn., „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego..." na linii Gorlice - Wysowa Zdrój - Gorlice